Dolinečka - Skupinky

V současné době tvoří soubor převážně děti ze Starého Města, ale také z nedalekých vesnic. Ve čtyřech skupinách pracuje přibližně 120 dětí ve věku od 3 do 17 let, z nichž většina navštěvuje místní základní školu.

V Dolinečce I působí v současnosti nejstarší děti (14 – 17 let) pod vedením Kateřiny Vránové a Jarmily Tomeškové. Dolinečku II vede Alena Pluhařová, skupinka je určena pro 6 – 13leté děti. S nejmladšími dětmi pracují v Dolinečce III Lucie a Renata Friedlovy. Dolinečku IV navštěvují děti ve věku 10 – 14 let. Děti pracují pod vedením Veroniky Friedlové a Simony Miskovičové.


Hlavní menu