Dolinečka I - repertoár

2018 

Svítání – Den se probouzí a také my vylézáme z postele a probíráme se nejprve k životu a pak i k tanci.

Spi že, spi že – Dívčí pěvecké pásmo s mladšími kamarádkami z D III. Je poledne a malé děti je třeba uložit k odpolednímu spánku. nejlépe se usíná, když posloucháme jemné melodie uspávanek.

Hraj muziko – Před jedenácti lety, v září 2007 se v tělocvičně základní školy sešlo asi 50 malých dětí ve věku 3 až 6 let. Za tu dobu se z malých princezen staly velké slečny, z rozpustilých rošťáků vyrostli zkušení tanečníci. Co se za dobu svého působení v dětském kolektivu naučili, můžete vidět v tanečním pásmu z moravsko-slovenských Kopanic.

2017 

Na mlatě – Obilíčko, obilí, kdybychom tě neměli, hlady bychom byli. Boží dar, Chleba. Základ jídla po všechny generace. Dolinečka I si připravila ukázku mlácení obilí ve dvou, čtyřech a dokonce i osmi mlatcích, doplněné tanečky s cepy a štengrováním kluků, kdo vyskočí výš. Protože už děti odrostly dětským střevíčkům a rády si zatancují, jistě bude na jevišti živo a veselo.

Na svatého Řehoře – V pásmu Na svatého Řehoře Vám děti předvedou dva obrazy zpracování obilí, a to orbu a setbu. Že s písničkou jde práce rychleji od ruky zatancují si Boršické.

2016 

Hra o svaté Dorotě – U příležitosti 60. výročí založení souboru jsme se rozhodli obnovit Hru o Svaté Dorotě. Přesně před deseti lety tuto hru ztvárnila tehdejší skupinečka Dolinečky I, jejíž členové jsou v současnosti tanečníci dospělých souborů, ale také vedoucí Dolinečky. Děti Vás seznámí s životem Doroty, která ač bohatá dívka se rozhodla svůj život zasvětit víře v Ježíše Krista. Protože odmítla jako svého ženicha krále, ten ji dal stít hlavu. Ona se ale nezalekla. Naopak svým chováním přivedla k víře i nevěřícího písaře Teofila.

U muziky – Už pomalu odrůstáme dětským střevíčkům a stávají se z nás tanečníci a tanečnice. Také naše vrstevníci v době prababiček a pradědečků už netahali kačera a nehráli na vojáky. Místo toho na tajnačku nakukovali přes okno do hospody, kde byla muzika. ti věšti a odvážnější už si hodili do cimbála a přidali se ke zkušenějším tanečníkům. Také my už umíme mnohé tance z jednotlivých oblastí. Dnes si skočíme vykopávané a trnku. v choreografii Ivo Mikuše

2015 

Brambory pečené - taneční pásmo z Dolňácka (polka a Bílovské) – Děti mají hlad. Rodiče jim ale nenechali žádné peníze. Proto si vzpomenou, jak dřív lidé dávali brambory do popela a pak si na nich s chutí pochutnali. Nejprve musí zajít do sklepa, nasbírat brambory, pak rozdělat oheň. Aby jim to čekání na chutné brambory rychleji uteklo, zazpívají si a zatančí Bílovskou sedlckou.

Jak sme sadili střešně - taneční pásmo – „Tatíček říkal, že gdyž jim pomožem, tož neco dostanem!“ Děti se zapojí do práce v humně. Pomáhají zasadit sazeničky. Z těch postupně vyrostou stromečky, vykvetou a uzrají třešně. Kdyby poblíž nestál strašák, jistě by děti o všechny úrodu přišly. Tak ale mají košíky plné sladkých střešní a třeba doma za pomoc opravdu něco dostanou.

V kuchyni - taneční pásmo ze Strání – Rodiče se mají za chvilku vrátit domů a v kuchyni je pořádný nepořádek. Rozházené a neumyté lžičky, vařečky, hrnce. Děti se musí rychle pustit do práce, poumývat nádobí i pozametat zem. S písničkou na rtech práce jde vždy rychleji.

2014 

U vody – Uvidíme obrázky ze života u vody. Skotačit kvákající žáby, pobíhat rozpustilé kačeny, lozit pomalé raky a vznešenou chůzi k nám příjdou velké husy. Život tvorů u vody je na jednu stranu klidný, ale když se všichni společně sejdou, dají dohromady pořádnou muziku.

Ferdinandka – v roce 1840 se ve Starém Městě začala budovat železnice. První vlak slavné Ferdinandky k nám dorazil 1. 5. 1841. Trasa Přerov - Břeclav je stříbrem našich železnic. Děti ve svém pásmu znázorní, jak se pokládaly koleje i samotný příjezd prvního vlaku. Tuto nezapomenutelnou událost je potřeba dobře oslavit a jak jinak, než tancem!

Na nádraží – Nádraží ve Starém Městě má dlouhou tradici. Kdo by neznal staroměstskou kaču, pražský rychlík šohaj? Bohužel k nádraží, kde nakupujeme lístky, vystupují a nastupují cestující, projíždí nákladní vlaky, patří i dlouhé čekání způsobené nepřízní počasí nebo opravou kolejí. Jak to vypadá na nádraží ve Starém Městě než přijede šohaj, na který navazuje kača uvidíte v podání děti z Dolinečky I.

2013 

Ve tkalcovské dílně – Klap, klap, klapy, klapy, klap. "Slyšíte? To je od tklaců. Asi tkajů!" "A co?" "No přeca plátno" "Poďme sa tam podívat!" "Ale potichu, ať nás neslyší. Enom přes okno nakuknem" Pojďme nahlédnout s dětmi do tkalcovské dílny. Na pravý tkalcovský stav, na kterém se tkalo plátno. Z plátna pak šikovné švadlenky šily, fěrtůšky, spodničky a rukávečky pro děvčice a košule nebo drle pro šohaje. V novém kroji už stačilo jen vyrazit k muzice na tancovačku.

Bednář – V rámci zpracování řemesel si děti z Dolinečky I připravily pásmo inspirující se výrobou sudů a spravováním beden. Dva bednáři mají dost práce, aby z laťek a obručí vyrobili bytelné sudy. Za zpěvu a tanečků se jim jistě podaří nejen vyrobit dva soudky, ale i opravit rozbité.

2012 

My sme muzikanti – Děti z Dolinečky umí nejen krásně zpívat a tancovat, ale mnohé z nich navštěvují i základní uměleckou školu, kde se učí hrát na hudební nástroje. Propojení tance a hry je nosným tématem pásma. Děti musí nejprve pilně cvičit, protože se na ně pan učitel zlobí. Nic neumí a jen strašlivě vržou. Když ale splní jeho rady, linou se z flétniček , klarinetů i houslí krásné tóny. Společně pak vytvoří nádherný orchestr, který hraje tanečníkům pod nohy. A že neumí všichni hrát na nějaký nástroj? Nevadí! Doma jistě najdou nějaké předměty, které vydávají zajímavý zvuk. Třeba hrábě, vařečky, pokličky, plecháčky, kosu … Děkujeme za spolupráci vyučujícím na ZUŠ v Uherském Hradišti a Starém Městě, kteří pomohli z nácvikem písně (M. Baláž, V. Ovčáčík, R. Snopek). Pana učitele na housle hraje Ondřej Bazala.

Jak sme sadili střešně – „Tatíček říkal, že gdyž jim pomožem, tož neco dostanem!“ Děti se zapojí do práce v humně. Pomáhají zasadit sazeničky. Z těch postupně vyrostou stromečky, vykvetou a uzrají třešně. Kdyby poblíž nestál strašák, jistě by děti o všechny úrodu přišli. Tak ale mají košíky plné sladkých střešní a třeba doma za pomoc opravdu něco dostanou.


2011 

Hry na pastvě – Většinu roku trávily děti na pastvě. Ráno vyhnaly dobytek na louky a večer hnaly domů. Když se ovečky, krávy nebo husy pásly, měly děti čas samy pro sebe. Dívky si hrály na konopky, proplétaly se nebo si vyráběly věnečky a sbíraly kvítí. Chlapci prozpěvovali písničky s tematikou pasení nebo se dohadovali, kdo má pastevčí právo. Povídali si různé pověsti a strašidelné historky. Dolinečka I si připravila pásmo her, které jste dříve mohli vidět, pokud byste se zašli podívat mezi skotačící děti na pastvě. Seznámí vás s povídačkami o hradišťských čarodějnicích, ukáže hru na ovce a ztvární píseň ovčákovi, který sice prodal ovce, ale všechny peníze prohrál v kartách.


Velikonoční pondělí – V rámci výročí vzniku Dolinečky jsme zpracovali období 50. let. V této době děti hodně často na jevišti předváděly pásmo svatodušních královniček a velikonoční zvyky (pásmo Šlahačka). Každoročně na Velikonoční pondělí vyráželi malí i velcí šohajé s vrbovými žilami, aby pořádně vyšlehaly děvčice. Po cestě si vyzpěvovali Ej, šlahačka moja. Za pěknou písničku dostal každý chlapec od děvčice malované vajíčko. Večer/odpoledne si všichni s radostí společně zatancovali.


2010 

K Ježíškovi a Darovníci – Vánoční doba je čas, kdy si připomínáme narození Krista. Naše děti vytvořily živý Betlém. Ušly dlouhou cestu do Betléma. Vyzpěvovaly si známé i méně známé koledy, aby mohli Ježíškovi podarovat žinčicu, klobásu, med nebo třeba ořechy.


Ptáčci – dětské pásmo říkadel a písniček nás zavede mezi švitořící ptáčky na louce nebo v lese. Máme možnost zhlédnout jejich veselé dovádění na písničku Naša vrana sa vdávala.


Na horách – na horách se rozléhalo do všech stran, jak na sebe povolávali pasáčci a pasačky dobytka, kterým bylo samotným smutno, a tak si krátili dlouhou chvíli. Po čase hnali své stádo dolů do údolí, kde si mohli konečně společně něco zahrát. Na čtyři kopce a do údolí, kde se ozývá halekání, vyzvánění zvonů, ale také zpívání a dovádění dětí při hrách nás přenese Dolinečka I. Videoukázka zde2009 

Dítě sa nám narodilo – pásmo vánočních koled a říkanek zvěstujících narození Pána Ježíše Krista.
Choreografie: Kateřina Bazalová
Výběr písní: Lucie Friedlová


Spi mé malé poupě – pro malá děvčátka bylo vždy typické hraní s panenkami. Ani naše skupinka proto nesmí tuto podstatnou část dětského života opomíjet. Připravili jsme si pásmo různých ukolébavek, ale také říkadel. Aby kluci nepřišli zkrátka, zapojili se do dění na scéně svými hrami (jako je Kočičí boj, nebo Hotař). Vše je propojené nezbednou Gábinkou, kterou nebaví si hrát s panenkami. Nejraději by celý den běhala po venku s chlapci. Ty však zase nebaví se pořád „otravovat s holkou“
Choreografie: Kateřina Bazalová


Hrajeme si – pásmo dětských kolových her; Čížeček, Na Elišku a Umřel nám strýc. Vše je uvedeno hrou Na ptáčky a ukončeno ztvárněním Zvonů.


Čí je to děvčátko – chlapecký verbuňk. První cifry, které se chlapci za dva roky v souboru stihli naučit.


Vynášení Mařeny – zpracování starodávného zvyku spolu se všemi skupinkami Dolinečky.
Choreografie: PhDr. Ludmila Tarcalová


Sólový zpěv – Verunka Zábranská, Markétka Hlavačková, Míša Fryšták a Honzík Mikuš. To jsou nadaní zpěváčci, kteří svými dětskými hlásky reprezentují skupinku nejen na jednotlivých vystoupeních, ale také na soutěži Zazpívej slavíčku.


Svatou dobu, již tu máme – vánoční koledy a říkanky o Svatých. Opět jsme se dostali do Betléma, kde jsme zazpívali Ježíškovi a Panence Marii.2008 

Na dvoře – pásmo ztvárňující, co se děje na dvoře. Děti se přemění v kohouty a slepice a zaplní jeviště svým kokrháním a kdákáním, ale také zpěvy a říkadly.
Choreografie: PhDr. Ludmila Tarcalová


Kukání – pohybové a rytmické variace písničky Prší, prší, jen se leje.
Choreografie: Blanka Bazalová


Sem, sem žáčkové – pásmo vánočních písniček a říkanek. Děti přišly do Betléma, kde je přivítala Panenka Maria i s malým Ježíšek, kterému děti nejprve zakoledovaly a poté i zazpívaly ukolébavku. Malý Ježíšek usnul a děti se vydaly zpět na cestu domů.
Choreografie: Kateřina Bazalová


Hlavní menu