Dolinečka - O souboru

Kulturní život má v našem městě – Staré Město – dlouholetou tradici. Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklorní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce 1956 při Základní škole ve Starém Městě, kde působí dodnes. Během existence souboru se v něm vystřídalo několik generací mladých tanečníků a zpěváků i vedoucích.

Při práci s dětmi vycházejí vedoucí souboru především z odkazu místních tradic. Vedou děti nejen ke hrám, písním a tanečkům, ale utvářejí v nich také lásku k tradicím, lidovým krojům a pomáhají jim nalézt krásy a taje lidové kultury.

Již od útlého dětství jsou děti vedeny k účasti na lidových zvycích a obyčejích ve městě. Mezi ně patří vynášení Mařeny, velikonoční obchůzka, dožínky, hody, vánoční koledování a jiné akce spolu s dospělým souborem Dolina.

V průběhu školního roku Dolinečka zahajuje svoji činnost vystoupením v rámci Michalských slavností v pořadu Hodové odpoledne. Poté se soustředí na přípravu Adventního nebo Vánočního koncertu v kostele, kde vystoupí s koledami a vánočními hrami. Pravidelně se Dolinečka zúčastňuje vystoupení ke Dni matek spolu s ostatními složkami, které působí ve Starém Městě. Dolinečka obveseluje svým vystoupením obyvatele Domovů důchodců, ale také Domu s pečovatelskou službou. Pravidelně se účastní některá ze skupinek Bambiriády.

Práce souboru vždy vyvrcholí závěrečným premiérovým vystoupením všech skupinek, popřípadě pozvaného hosta, ve Společensko-kulturním centru. Dolinečka se každoročně účastní Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto, jehož spolupořadatelem je město Staré Město. Soubor reprezentuje město, ale i republiku při oficiálních akcích, jako je přivítání zahraničních hostů nebo družebních delegací ze spřátelených měst.

Při zpracování dětského a tanečního folkloru se soubor orientuje především na oblast Starého Města a Uherskohradišťského Dolňácka. V pozdějším věku děti zpracovávají také materiál z Moravských Kopanic, Strání a Korytné, Boršic.

Skupinky souboru Dolinečka doprovází cimbálová muzika Dolinečka s vedoucím Tomášem Vavříkem a cimbálová muzika Dolinka při ZUŠ Staré Město s vedoucím Radimem Snopkem.


Hlavní menu