Dolinečka I - nácvik

Nácvik probíhá pravidelně každý čtvrtek v tělocvičně Základní školy Staré Město, nám. Hrdinů 1000. Děti se schází od 16:00 – 18:00. Na nácvik děti s sebou potřebují: tričko, sukýnku/kraťase, cvičební obuv, karimatku, občerstvení (jídlo, pití), popř. rekvizity (vařečka, žíla, panenka) – je vždy upřesněno.

Během nácviku používáme klavír, keyboard, Orfovy nástroje (ozvučná dřívka, triangl, rolničky, činelky, destičky, bubínek) – ty jsou majetkem školy a Dolinečky. Děti si nosí převlečení a občerstvení.

Činnost je rozdělena na tři části. Začínáme v tělocvičně rozcvičkou – před tancem je potřeba rozpumpovat krevní oběh. Hrajeme různé pohybové hry, protahujeme svalstvo. Někdy využíváme i cviky k posílení zádového svalstva. Následuje taneční průprava. Učíme se správnému držení těla, taneční chůzi, běhu a různým tanečním prvkům (přísunný krok, polka, valčík, trnka, kvapík atd.). Vzhledem k tomu, že děti již chodí několikátým rokem, učíme se i složitější cifry a taneční kroky, popř. jejich variace. Připravujeme nová taneční pásma a jevištní zpracování lidových zvyků a obyčejů.

Po krátké přestávce, kdy mají děti možnost se občerstvit, následuje část u klavíru. Zde se učíme říkanky, básničky, říkadla, lidové písničky. Procvičuje se rytmika. Snažíme se děti naučit správně vnímat rytmus, ale také spojit zpěv s používáním rytmických nástrojů (nejčastěji ozvučná dřívka) nebo částí vlastního těla (ruce, ramena, nohy) k udávání tempa. Pro zpestření jsou vkládány hudební hry na procvičení hlasivek, ale zároveň i odreagování. V této době je také vhodný čas seznamovat děti s lidovými tradicemi a zvyky (Vánoce, hody, Vynášení Mařeny, Velikonoce) a zároveň jim vysvětlit některé zvyky, obyčeje a svátky (advent, sv. Lucie, sv. Mikuláš, sv. Martin, sv. Řehoř, sv. Michael), které se v průběhu roku slavily mezi prostým lidem a nyní se stále zachovávají; popřípadě objasnit lidovou slovesnost (co znamenají některá slova z nářečí, proč se vyslovují jiným způsobem apod.). Mezi informace patří i seznámení s životem lidí na venkově v době 19. století, jejich krojem.

Poslední část probíhá opět v tělocvičně. Procvičujeme známé prvky, taneční kroky a věnujeme se důkladněji připravovaným tanečním pásmům. Na žádném nácviku nechybí nejrůznější hry (pohybové, taneční., společenské, honičky apod.)


Hlavní menu