Dolinečka III

Děti v Dolinečce III jsou ve věku 3,5 – 8 let a přišly do souboru na základě splnění talentových podmínek konkurzu v září roku 2014. Scházíme se pravidelně každou středu od 16. 30 do 18 hodin. Naše první vystoupení jsme absolvovali již na Vánočním zpívání 2014.

Při práci vycházíme především z odkazu místních tradic. Při zkouškách se věnujeme nácviku nových pásem, ale také pohybovým hrám, zpěvu, rytmice, povídání o tradicích a zvycích, učíme se správnému dýchání, intonaci. S výukou chlapeckého verbuňku nám chodí vypomáhat zkušený verbíř a bývalý tanečník souboru Dolina Pavel Vrána.

Skupinku doprovází nově vzniklá cimbálová muzika Dolinečky s primáškou Veronikou Ilíkovou, pod vedením Tomáše Vavříka.

Při našich vystoupeních používáme variantu dětských krojů, které jsou stylizací kroje dětí ze začátku 20. století. Dívky oblékají tzv. kandušky (kvítečkové šatečky) a chlapci plátěné košile a třaslavice. Na nohou mají děti bílé cvičky. Jevištní podoba krojů vznikla za odborné spolupráce s PhDr. Ludmilou Tarcalovou.


Hlavní menu