Dolinečka II

Dolinečka II existuje od školního roku 1997/1998, kdy skupinku založila paní Alena CHlupová. V červnu 2015 nastala radikální generační výměna. Do Dolinečky II chodí v současné době 26 dětí. Jsou ve věku 7–12 let. Choreografie připravuje Jitka Feldvabelová. S chlapci pracuje Erik Feldvabel.

Pro nácvik písniček, her a tanečních pásem vybíráme folklorní materiál z celé Moravy a občas použijeme literaturu z oblastí českých a slovenských.

Každý rok máme s dětmi soustředění na kterém nacvičujeme program, se kterým vystupujeme zejména ve Starém Městě.

Účinkujeme také v domovech pro seniory a v ústavech sociální péče. Téměř každý rok jsme se zúčastnili Bambiriády v Brně a v Uherském Hradišti. Od roku 1999 jsme obnovili starou tradici Vynášení Mařeny.

Během školního roku se věnujeme především zkoušení a opakování, ale máme také čas na hry a uvolnění. Máme v plánu se seznámit s něktrým vesnickým folklorním souborem v okolí Starého Města a společně pořádat nejen akce se zaměřením na národopis, ale také na sport a ostatní kulturu.

Vedoucí Dolinečky II je Alena Pluhařová.


Hlavní menu