Dolinečka II

Dolinečka II existuje od školního roku 1997/1998, ale loni v červnu nastala radikální generační výměna. Do Dolinečky II chodí v současné době 26 detí. Jsou ve věku 3–7 let. Zkoušek se zúčastňují také dvě starší dívky, které se již podílejí na vedení malých skupinek.

Pro nácvik písniček, her a tanečních pásem vybíráme folklorní materiál z celé Moravy a občas použijeme literaturu z oblastí českých a slovenských.

Každý rok máme s dětmi soustředění na kterém nacvičujeme program, se kterým vystupujeme zejména ve Starém Městě.

Účinkujeme také v domovech pro seniory a v ústavech sociální péče. Téměř každý rok jsme se zúčastnili Bambiriády v Brně a v Uherském Hradišti. Od roku 1999 jsme obnovili starou tradici Vynášení Mařeny.

Během školního roku se věnujeme především zkoušení a opakování, ale máme také čas na hry a uvolnění. Máme v plánu se seznámit s něktrým vesnickým folklorním souborem v okolí Starého Města a společně pořádat nejen akce se zaměřením na národopis, ale také na sport a ostatní kulturu.


Hlavní menu