Dolinečka I

Dolinečka I vznikla v září 2007. Na nábor do nové skupinky přišlo asi padesát dětí. Během školního roku se každý čtvrtek scházelo 45 dětí ve věku od 3 do 7 let. První společné vystoupení proběhlo v tělocvičně 4. 12. 2007, kdy děti předvedly svým rodičům vánoční pásmo Sem, sem žáčkové.

Od školního roku 2010-2011 se ustálilo složení. V tělocvičně základní školy se pravidelně schází 33 dětí ročníku 2000 – 2004. Děti se již tradičně podílí na folklorním a kulturním dění ve Starém Městě (Hody s právem a Michalské slavnosti, Vánoční jarmark, Den matek, Staroměstský den). Již se stalo tradicí Vynášení Mařeny na smrtnou neděli a vánoční koncert v kostele. Zpočátku vystupovali pouze nejšikovnější zpěváčci – Poslouchejte, křesťané (2008) a Dítě sa nám narodilo (2009). V roce 2010 proběhl vánoční koncert Ten vánoční čas v kostele Zvěstování Panny Marie, kterého se zúčastnily všechny děti z Dolinečky. V roce 2012 se uskutečnil koncert v novém kostele Svatého Ducha.

Spolu s ostatními skupinkami Dolinečky, CM Dolinečka a CM Dolinka ZUŠ Staré Město chystáme každoročně nová pásma na komponovaný premiérový pořad ke konci školního roku. V pořadu U nás na dědině (2008) děti předvedly pásma nazvaná Na dvoře a Kukání. V komponovaném pořadu Vandrovali hudci (2009) jsme poprvé vystoupili za doprovodu CM ZUŠ Staré Město. Představili jsme se pásmy Ptáčci, Spi, mé malé poupě a Na pastvě. Následující rok (Co si ptáčci štěbetajú) jsme nově předvedli Na horách. V pořadu k padesátému pátému výročí založení souboru (Tak šel čas) jsme tematicky zpracovali období 50. let (Velikonoční pondělí) a 80. let (Hry na pastvě). Následující rok (2012) vznikla pásma My sme muzikanti a Jak sme sadili střešně. Novými pásmy jsou Bednář, Ve tkalcovské dílně. Další pásma naleznete v sekci Repertoár.

Úspěšně jsme reprezentovali soubor i město na MDFF Kunovské léto v roce 2010. Obdrželi jsme ocenění za využití a rozvinutí rytmické složky v pásmu Ptáčci. Chlapci již několikrát předvedli své umění na verbířských soutěžích. Za své výkony dostali mnohá ocenění Jan Mikuš, Michal Fryšták a Marek Pavlica. Úspěchy zaznamenali také naši zpěváčci na soutěžích Zazpívej slavíčku, Veronika Zábranská, Marek Pavlica. Velký úspěch pro nás byl postup do krajského kola přehlídky dětských folklorních souborů v roce 2011 s pásmem Na horách a druhé místo s pásmem My sme muzikanti v roce 2013, 2017 s pásmem Na mlatě opět postup do krajského kola. V roce 2012 soubor poprvé vycestoval do zahraničí. V roce 2014 se zúčastnil mezinárodního folklorního festivalu v městě Szeged v Maďarsku. V létě 2017 vycestoval do Makedonie, hlavního města Skopje.

Vedoucími skupiny jsou Kateřina Vránová, kvalifikovaná pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic, a Jarmila Tomešková. S chlapci pravidelně pracoval Ondřej Bazala, který je učí základům verbuňku. V současnosti se střídají lektoři verbuňku.

Dívky se oblékají do pracovního kroje skládajícího se z rukávečků, zadní sukně a předního květovaného fjertůšku. V pase převázané červenou mašlí. Chlapci mají taktéž pracovní kroj skládající se z dudovice, drlí a zástěry. Oba kroje jsou jevištní podobou pracovního kroje z 1. pol. 20. století z oblasti Starého Města a okolí. Jevištní podoba krojů vznikla za odborné spolupráce s PhDr. Ludmilou Tarcalovou, realizaci a jejich správu zajišťuje Jarmila Tomešková.


Hlavní menu